top of page
Zoeken

Kinderen zonder thuis

Het lot van deze kwetsbare kinderen gaat veel mensen aan het hart. Ze starten een project, doen vrijwilligerswerk met kinderen of ondersteunen een weeshuis. Voor hen is deze gids bedoeld.


Miljoenen kinderen in ontwikkelingslanden kunnen om allerlei redenen niet thuis wonen. Soms omdat hun ouders zijn overleden of te ziek zijn om voor hen te zorgen. Soms omdat de problemen thuis te groot zijn, of omdat ze van hun ouders zijn gescheiden door oorlogen, rampen en conflicten. Het lot van deze kwetsbare kinderen gaat veel mensen aan het hart. Ze starten een project, doen vrijwilligerswerk met kinderen of ondersteunen een weeshuis.


Voor hen is deze gids bedoeld. Met hun inzet en betrokkenheid kunnen stichtingen, donateurs en vrijwilligers enorm veel betekenen voor kinderen zonder thuis. Het omgekeerde kan helaas ook het geval zijn. Veel mensen zijn ervan overtuigd dat kinderen zonder ouderlijke zorg het beste af zijn in een tehuis. De praktijk wijst anders uit. Een kind heeft een liefdevol gezin nodig en dat kan een tehuis niet bieden.Hulp zou zich in de eerste plaats moeten richten op steun aan gezinnen, pas in de laatste plaats op opvang in instituten. Deze gids vertelt in acht korte hoofdstukken wat je moet weten over kwetsbare kinderen in ontwikkelingslanden. Het beschrijft hoe zorg voor kinderen er idealiter uitziet en gaat in op steun aan gezinnen, het organiseren van pleegzorg en de opvang in instituten. Er is aandacht voor vrijwilligerswerk met kinderen en zorg voor jongeren die een tehuis verlaten. Het laatste hoofdstuk gaat over samenwerken en duurzaamheid van projecten voor kinderen. De gids is ook van belang voor organisaties die zich niet specifiek op kwetsbare kinderen richten. Want kinderen zonder goede ouderlijke zorg kom je overal tegen: op scholen, in dorpen en in arme wijken in de grote steden. Ze gaan vanwege de problemen thuis soms niet naar school of niet op tijd naar het ziekenhuis. Bij het opzetten van alle projecten is het belangrijk om deze kinderen op het netvlies te hebben, om te zorgen dat ook zij van het project profiteren.


Dit boek kwam tot stand met hulp van Lotte Ghielen en Celine Verheijen (Better Care Network Netherlands), Marian van Teeffelen (Stichting Kinderpostzegels), Johanne van Dijk (Wilde Ganzen), Gert Kuiper (ICCO & Kerk in Actie) en Marie-Antoinette Kroone (Impulsis).


De gehele gids is te downloaden via de site van Better Care Network (klik hier)

留言


bottom of page