top of page

wie zijn wij?

De stichting Tender Love and Care (TLC) is opgericht in mei 2003. Vijf Nederlandse ouderparen van geadopteerde kinderen uit het TLC kindertehuis reageerden daarmee op een hartverscheurende brief uit Zuid Afrika. Een emotionele oproep van Thea Jarvis- Schuitema om acute hulp aan haar en de vele kinderen die bij haar in haar 'eigen' huis verbleven. Het voortbestaan van het kindertehuis werd vanwege onvoldoende beschikbare middelen in haar verdere voortbestaan bedreigd. Anno nu, wordt het wederom in zijn voortbestaan 'bedreigd', naast geldelijke nood is echter de hoofdreden een andere.

 

In 2012 hebben nieuwe inzichten echter een nieuw licht doen schijnen over wat goed is en wat slecht is voor de ontwikkeling van pasgeborenen. We weten nu, na heel veel wetenschappelijk onderzoek, dat we alles op alles moeten zetten om te voorkomen, dat kinderen te vondeling worden gelegd. Mocht het dan toch gebeuren, dan is het van uitermate groot belang dat er binnen de woongemeenschap (dorp, wijk, squatter camp) waar het kind vandaan komt op de een of andere wijze een foster of adoptiezorg geregeld kan worden. Dit moet zo snel mogelijk gebeuren. Jeugdwerkers moeten worden opgeleid om afstand te voorkomen en als dat niet lukt proberen het kind in de nabijheid op te vangen. We noemen dit family based care - gezinsgerichte zorg.

2019 is door de VN uitgeroepen tot jaar van family based care. De tehuizen moeten dicht. Met onze stichting willen we dit proces van harte ondersteunen. Uw steun is daarbij van onschatbare waarde.

ONZE SPONSOREN

Logo ProSolute pharma.jpg.png
toplogo.gif.png
bottom of page