top of page
Zoeken

Henk bij Elonwabeni op bezoek


Onze penningmeester Henk Sikkema is afgelopen februari naar Zuid-Afrika geweest en heeft een bezoek gebracht aan Elonwabeni, de stichting waar wij een project ondersteunen en deze misschien ook kunnen uitbreiden.

Ik heb op een mooie zonnige dinsdag een bezoek gebracht aan de stichting die wij ondersteunen in Zuid-Afrika en daar de eigenaresse mogen ontmoeten die met veel enthousiasme haar verhaal deed. Als stichting ondersteunen we het project waarbij ouders en kinderen weer bij elkaar worden gebracht. Deze kinderen zijn eerder uit huis geplaatst om diverse redenen, ook wel vaak schrijnende gevallen. Het project is bedoeld om de band tussen de ouders (lees moeders) en het kind te verbeteren/opnieuw op te bouwen. Het blijkt dat veel moeders geen band meer hebben met hun kinderen en dat de pleegmoeders dit wel hebben. Door bijeenkomsten te organiseren proberen zij deze band weer op te bouwen zodat zij de kinderen weer kunnen opnemen in het gezin. Mits de situatie het toelaat, want dit is wel een vereiste voor de jongerenwerker die voor de stichting werkzaam is.


Daarnaast zijn zij erg druk met het project Tienermoeders, waarbij zij vanaf het begin de moeders ondersteunen om een band met het kind op te bouwen, nog voordat dit geboren is. Zij doen dit door begeleiding tijdens de zwangerschap, door bijvoorbeeld te praten tegen het kind maar ook door naar het kind te luisteren. Ook helpen zij de tienermoeders met preventie, zodat zij niet nog maar kinderen krijgen wanneer zij er nog niet klaar voor zijn. Dit programma loopt erg goed geeft de eigenaresse aan, zij geeft aan dat hier erg veel behoefte aan is. Dus geven zij ook voorlichting aan de al tienermoeders voor preventie zodat zij niet opnieuw zwanger worden.


Ook ben ik naar de verschillende huizen geweest, waar de kinderen zijn onder gebracht. Dus bij de huizen met huismoeders, waarbij de kinderen van verschillende leeftijden opgroeien. Zij merken dat als de kinderen ouder worden en steeds minder vaak worden terug geplaatst. Zij proberen in hun stichting de jongeren op te vangen en te laten werken. Hierdoor ontwikkelen ze zich verder en kunnen ze laten een baan vinden. Één van de jongens die ons rondleidt heeft jarenlang in een township gewoond en is nu bezig om op zichzelf te gaan wonen. Hij wordt hierin geholpen door de stichting. Ook ontmoet ik enkele huismoeders, die uitlegt hoe ze huizen verder zijn ingericht. Zij hebben vaak een gezamenlijke woonkamer, 2 aparte slaapkamers, 1 voor de jongens en 1 voor de meisjes, 1 aparte slaapkamer voor de huismoeder en een keuken. De taken worden verdeeld zoals gebruikelijk is Zuid-Afrika en dat ze voor elkaar zorgen als dit nodig is. Hierdoor worden ze zelfstandig.


Als laatste zijn wij naar de township geweest de kinderen vandaan komen. Dit is erg indrukwekkend en schrijnend. Je ziet erg veel kinderen op straat, de wegen zijn slecht begaanbaar en de huizen zijn opgebouwd met platen. De moeders van wie de kinderen komen zijn erg dankbaar wat je voor hen doet. Tegelijk zie je ook dat er nog veel kinderen niet geholpen zijn en dat deze gewoon doelloos rondlopen over straat. Ook verteld de eigenaresse dat er elke avond bende oorlogen zijn. Vervolgens komen wij in contact met een vrouw die 3 kinderen heeft, die wonen bij de stichting. De vrouw is erg dankbaar, maar is nog steeds aan de drugs zoals je ook kon zien. Maar ze is blij dat het goed gaat met haar kinderen en zij ziet op afspraak haar kinderen ook. Ze hoopt dat ze weer snel naar haar terug kunnen. Maar dan wel op een andere plek.


Het complex waar de stichting zit ligt vlak naast de township, zij hebben verschillende zalen met klaslokalen voor bijscholing en dat kinderen toegang hebben tot computers. De stichting ziet ook steeds meer jongeren gebruik maken van het complex voor school of andere zaken. De omgeving waar de stichting ligt is een rustige en veilige omgeving voor de jongeren die uit het township komen. De stichting zorgt ook voor scholing van de kinderen die bij de huismoeders wonen, zij gaan momenteel naar een private school bekostigd door het Engelse koningshuis. Deze school is beter dan de vorige school, waar sommige kinderen ook werden gepest, deze school heeft beter onderwijs en daar voelen de kinderen zich veiliger. Ik hoop hiermee jullie een indruk te geven van de werkzaamheden van Elonwabeni


Commentaires


bottom of page