top of page
Zoeken

Nieuw boek "Kinderen zonder thuis"

Wat als het jouw kind zou zijn?” Stel je eens voor dat je vandaag komt te overlijden, of dat je financieel in de problemen bent gekomen. Waar zou jij dan willen dat jouw kind opgroeit en waarom? In een weeshuis of in een gezin? De kans is groot dat je kiest voor de optie gezin. Wat wij niet willen voor onze kinderen moeten we toch ook niet willen voor andere kinderen? Maar waarom zijn er dan toch nog zoveel weeshuizen op de wereld? Om dit in Nederland verder onder de aandacht te brengen, nam Monique Derrez van de Dutch Tanzania Foundation het initiatief voor de Dutch NGO Pledge #EveryChildAFamily. Met de pledge verklaren tientallen betrokken Nederlandse particuliere initiatieven dat familie dé plek is voor een kind om op te groeien. Samen roepen we andere stichtingen, bedrijven, kerken en scholen op om te investeren in familiegerichte zorg, zodat een kind thuis kan opgroeien. En we staan niet alleen. In december 2019 hebben alle 193 lidstaten van de Verenigde Naties een resolutie aangenomen waarin ze hun diepe bezorgdheid uitspreken over de mogelijke schade die opgroeien in een instelling kan veroorzaken op de groei en ontwikkeling van kinderen. Better Care Network Netherlands zet zich al sinds 2007 in om dit onder de aandacht te brengen.


In deze nieuwe druk van dit boek worden nog meer tools aangereikt om de dialoog aan te gaan en de transitie naar gezinsgerichte zorg soepeler te laten verlopen.

Deze gids vertelt in acht korte hoofdstukken wat je moet weten over kwetsbare kinderen in ontwikkelingslanden. Het beschrijft hoe zorg voor kinderen er idealiter uitziet en gaat in op steun aan gezinnen, het organiseren van pleegzorg en de opvang in instituten. Er is aandacht voor vrijwilligerswerk en stages met kinderen, en voor de zorg voor jongeren die een tehuis verlaten. Het laatste hoofdstuk gaat over samenwerken en duurzaamheid van projecten voor kinderen.U kunt het boekje dat is uitgegeven door Better Care Network Nederland via deze link downloaden. U kunt ook de gedrukte versie bestellen door een mailtje te sturen naar info@bettercarenetwork.nl.

Comments


bottom of page