top of page
Zoeken

Brandon Arendse, maatschappelijk werker bij Elonwabeni.

Brandon Arendse, ik ben de maatschappelijk werker bij Elonwabeni. Ik ben verantwoordelijk uitvoering van de gezinsherenigingsprogramma's. In onderstaand artikel zet ik uiteen waar onze programma’s uit bestaan. Namens Elonwabeni wil ik u bedanken voor uw financiële steun om onze missie om gezinnen in nood te herenigen voort te zetten. Ik verheug me op een gelukkige en vruchtbare relatie met TLC Nederland.


KIND EN GEZIN BIJ ELONWABENI

Onze gezinnen zijn waar we onze grootste triomfen en onze diepste kwetsbaarheden ervaren en waar we het grootste potentieel hebben voor entertainment en verbetering. Wij geloven dat het gezin goddelijk van aard is en dat het daarmee de fundamentele bouwsteen van ontwikkeling is. Als zodanig wordt het de basis voor beschaving en een toevluchtsoord voor het individu. Het is waar we de sociale genade van loyaliteit, samenwerking en vertrouwen leren.

Er is een universeel verlangen dat ons werk bij Elonwabeni losmaakt - we willen er allemaal bij horen. Familie biedt het potentieel en de veiligheid om onze overtuigingen en onze identiteit te verkennen. Bij Elonwabeni streven we actief naar relaties met de families van kinderen die onder onze hoede zijn. We voeren programma's uit om ouders en gezinnen te versterken, zodat ze het kind weer in hun gezinssysteem kunnen opnemen. Deze programma's ondersteunen gezinnen om zich te concentreren op de volgende aspecten:


Gezinsgerichte therapie

Een therapeutische benadering die is ontworpen om de verborgen dynamiek in een gezin of relatie te onthullen om eventuele stressfactoren die deze relaties beïnvloeden aan te pakken en te genezen. Therapie wordt als het meest effectief beschouwd bij het aanpakken van zorgen die systemisch van aard zijn. Deze zorgen kunnen betrekking hebben op problemen met het gezin van herkomst, problemen met de relatie tussen ouders en kinderen, en biedt de mogelijkheid om negatieve of schadelijke relatiepatronen te onderzoeken.


Ouderlijke vaardigheidstraining

De kwaliteit en stabiliteit van de relaties van jonge kinderen met hun ouders en andere primaire zorgverleners legt de basis voor de groei van kinderen in een breed scala van domeinen, waaronder hun cognitieve, emotionele, sociale, gedrags- en fysieke ontwikkeling. In onze gemeenschappen worstelen ouders met armoede en achteruitgang. Ze voelen zich op veel niveaus ontoereikend, inclusief ouderschap. Deze training is bedoeld om ouders inzicht te geven in de ontwikkeling van het kind en om hen te helpen een zorgzame relatie met het kind op te bouwen.


Woedebeheersing

Woede voelen is één ding. Hoe we het uitdrukken en hoe we ermee omgaan in relaties en in het gezin, is waar het om gaat. Woedebeheersing helpt je de bron van je eigen woede te onderzoeken en te begrijpen. Tijdens deze cursus van de sessies voor woedebeheersing concentreren we ons op het onder ogen zien van disharmonie, gebrek aan ondersteuning en hoe je je emoties kunt voelen en reguleren om productief conflicten aan te gaan.


Zelfvertrouwen

Eigenwaarde is het resultaat van een leven lang ervaringen, vooral onze ervaringen uit de kindertijd. Eigenwaarde is het geloof in zichzelf en capaciteiten, het beschrijft een innerlijke toestand die bestaat uit wat we denken en voelen over onszelf. De meeste ouders hebben een zwaar leven gehad en worstelden om te overleven te midden van het misbruik en de armoede die in onze gemeenschappen helaas heersen. Hun slechte gevoel van eigenwaarde beïnvloedt hun relatie met hun partners en ook hun kinderen. Dit programma streeft ernaar deelnemers in staat te stellen actief zelfvertrouwen op te bouwen op alle gebieden van hun leven.


Emotionele hulpverlening

De bovengenoemde workshops zullen diep in de psyche van onze ouders duiken en veel trauma's blootleggen. Deze ondersteunende en professionele counselingsessies zijn bedoeld om de cliënt te ondersteunen bij het omgaan met de emoties die tijdens de workshops ontstaan. Het proces van beter worden wordt ondersteund door de lopende sessies.

Elonwabeni erkent dat onze kinderen hun gezin nodig hebben om sterk in het leven te staan. Ze moeten erbij horen. Elonwabeni probeert gezinnen te versterken en te behouden en onze gemeenschap te mobiliseren om hetzelfde te doen. Een manier om met de kwetsbaarheid van kinderen om te gaan, is door gezinnen sterker te maken. We streven ernaar gezinnen te ondersteunen en te behouden, waardoor onze gemeenschappen een veiligere plek worden voor onze kinderen.Commentaires


bottom of page