top of page

welkom

De zorg voor allerkleinsten is aan het veranderen. Werden tot voor kort te vondeling gelegde baby's liefdevol opgevangen in tehuizen, nu ligt de nadruk op het vinden van de ouders of familie, zodat hereniging weer mogelijk wordt. Mocht dat toch niet lukken dan moet gekeken worden of een adoptie binnen de gemeenschap waar het kind vandaan komt mogelijk is. Dat dit snel moet gebeuren is duidelijk. Studies van de VN laten duidelijk zien, dat de eerste 1.000 dagen essentieel zijn voor een kind. Tijdens deze periode mag het niet ontbreken aan hechting  en sociale beleving. Als dit wel gebeurt dan is hersenschade een gevolg, resulterend in hechtingsproblemen, ADHD, verminderde concentratie etc. De kindertehuizen verdwijnen en er wordt vol ingezet op het voorkomen van het doen van afstand. De jeugdzorgwerkers krijgen een rol als poortwachter. Voorkom dat een kind te vondeling wordt gelegd! Mocht alles niet lukken dan is gezinsgerichte zorg in kleine setting een laatste oplossing.

bottom of page