Just a little bit TLC makes a big difference in the world

Comité van Aanbeveling

Adriaan van Dis
Foppe de Haan
Mathilde Boersema
Glen Salmon
Youp van 't Hek
Huub Oosterhuis
Skip Navigation Links
Home
Nieuws
Wie zijn wij?
Wat kunt u doen?
Wat is er al bereikt?
Contact
ANBI

Download: Stef Bos, Jij daar in het donker.
ANBI.nl                Weet waaraan u geeft!

Schenkt u wel eens aan een goed doel? Dan mag u deze schenking alleen aftrekken van de Belastingdienst als u deze doet aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI). De overheid heeft in 2013 bepaald dat de verstrekking van informatie door goede doelen via internet een wettelijke voorwaarde wordt voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist van de ANBI’s. Via ANBI.nl kunt u deze informatie voor de aangesloten ANBI’s bekijken en beoordelen.
 

Naam van de instelling

Stichting Tender Love and Care (statutaire naam)
Stichting TLC Nederland
 

RSIN/fiscaal nummer

812345009
 

Contact

Julianalaan 52
3761 DG  Soest
Antwoordnummer 7024
3760 TA  Soest
E-mail: info@adoptiebedje.nl
 

Doelstelling volgens de regelgeving van de instelling

De stichting stelt zich ten doel geld te werven voor directe hulp en opvang van kinderen in Zuidelijk Afrika en zonodig hun ouders om hen in hun bestaan en ontwikkeling te ondersteunen.


Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

In de bijlage treft u het actuele beleidsplan 2014-2017 aan <klik hier>
 

Bestuur

Voorzitter Hans Eernstman
Secretaris Christel Randwijk
Penningmeester Henk Sikkema
Externe projecten Vacature
Inzet vrijwilligers Vacature

Alle bestuursleden zijn actief in hun functie als vrijwilliger. Zij ontvangen geen beloning of andere financiële vergoeding

Activiteiten van de instelling

De activiteiten, die de stichting onderneemt zijn terug te vinden in het actuele beleidsplan 2014 - 2017. <klik hier>

Balans en staat van baten en lasten

Deze kunt u vinden op onze financiële pagina's of u kunt hier doorlinken.
Vrijwel alle gelden worden aangewend voor het doel van de stichting. Het percentage kosten dat maximaal 15% mag bedragen bedraagt bij onze stichting minder dan 2%.

Ja, ik wil helpen
Enkele van onze sponsors
Nieuws

TLC Children's Home sluit haar deuren
11/26/2018 12:00:00 AM TLC Children's Home in Zuid-Afrika heeft besloten om haar deuren te sluiten. De huidige activiteiten zullen in 6 maanden worden afgebouwd.

PRESS RELEASE
11/20/2018 12:00:00 AM TLC Children’s Home South Africa decided to stop using our support immediately.

Kinderen zonder thuis
11/20/2018 12:00:00 AM Het lot van kwetsbare kinderen gaat veel mensen aan het hart. Ze doen vrijwilligerswerk in een weeshuis. Voor hen is deze gids bedoeld.